Hjuviks aik myclub

Integretetspolicyn

i. Hur begär en registrerad rättelse i er verksamhet?

-Medlem uppdaterar själv sina uppgifter på "MinSida" i MyClub.

ii. Hur begär en registrerad att bli raderad i er verksamhet?
- Kontakta ansvarig för MyClub i Hjuviks AIKs Stryrelse.

iii. Hur ska en registrerad invända mot behandling i er verksamhet? (Här menas behandling av registerad medlems personuppgifter som grundas på allmänt intresse, myndighetsutövning eller intresseavvägning)
- Kontakta Hjuviks AIKs Stryrelse.

iv. Hur ska en registrerad motsätta sig automatiserad behandling i er verksamhet? (Automatiserade beslut är endast tillåtna om det är nödvändigt för fullgörande av avtal med den registrerade, vid stöd i lagstiftning eller om föreningen har ett uttryckligt samtycke.)
- Kontakta Hjuviks AIKs Stryrelse.

v. Var vänder sig den registrerad avseende dataskydd i er verksamhet?
- Kontakta ansvarig för MyClub i Hjuviks AIKs Stryrelse.

Md 250x100 webshop
Md torslanda logo  3
Md sponsorhuset
Md hjuvik p04
Md 9f35f491 25ae 48b8 89f3 5022de7b0a78
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub